Quan sát bệnh nhân

By | July 21, 2016

Ngưng truyền và giữ đường truyền dịch tĩnh mạch (Dung dịch muối bình thường hoặc Ringer’s lactate) trong khi đánh giá ban đầu phản ứng cấp của truyền.
Theo dõi sát bệnh nhân trong 15 phút đầu cuộc truyền máu và đều đặn sau đó để phát hiện sớm những triệu chứng và dấu hiệu của tác dụng phụ.
Ở mỗi giai đoạn, ghi lại các thông tin sau trên biểu đồ theo dõi:
Toàn trạng.
Nhiệt độ.
Mạch.
Huyết áp.
Nhịp thở.
Cân bằng dịch (lượng uống vào và dịch truyền tĩnh mạch, nước tiểu).
Ngoài ra, cần ghi lại:
Thời gian bắt đầu truyền.
Thời gian hoàn tất việc truyền.
Thể tích và những loại sản phẩm được truyền.
Số lượng mỗi lần của tất cả mọi dịch được truyền.
Bất cứ tác dụng phụ xấu nào.
Xử trí phản ứng trong truyền máu.
Phản ứng dịch truyền có thể thay đổi từ một ban đỏ nhỏ ở da đến choáng phản vệ. Ngưng truyền và giữ đường truyền dịch tĩnh mạch (Dung dịch muối bình thường hoặc Ringer’s lactate) trong khi đánh giá ban đầu phản ứng cấp của truyền và tìm kiếm sự hỗ trợ. Nếu phản ứng nhẹ, cho uống promethazin 10mg và theo dõi.
Xử trí choáng phản vệ do truyền nhầm nhóm máu.
Như một số trường hợp choáng và cho: (trang 120)
Adrenalin 1: 1000 (0,1 ml trong 10ml NaCl 9% hoặc Ringer’s Lactate) tiêm tĩnh mạch chậm;
Promethazin 10mg tĩnh mạch;
Hydrcortison 1g tiêm tĩnh mạch mỗi 2 giờ khi cần;
Nếu có co thắt phế quản, cho aminophyllin 250 mg trong 10 ml dung dịch NaCl 9% hoặc Ringer’s Lactate tiêm tĩnh mạch chậm.
Phối hợp nhiều phương pháp hồi sức trên cho đến khi ổn định.
Theo dõi chức năng thận, phổi và tim mạch.
Chuyển đến trung tâm thích hợp khi đã ổn định.
Thu thập thông tin khi phản ứng truyền máu xảy ra.
Ngay sau khi xảy ra phản ứng, lấy những mẫu sau đây và gửi yêu cầu đến ngân hàng máu để làm các xét nghiệm.
Mẫu máu ngay khi sau truyền.
Một cục máu đông.
Một mẫu máu không đông (EDTA/sequestrene) lấy từ tĩnh mạch đối diện với nơi truyền.
Đơn vị máu và hồng cầu khối và huyết tương còn lại từ người cho máu.
Mẫu nước tiểu đầu tiên sau phản ứng.
Nếu nghi ngờ choáng nhiễm khuẩn do đơn vị máu bị nhiễm khuẩn, cấy máu trong chai cấy máu đặc biệt. Hoàn tất bảng báo cáo phản ứng truyền máu.
Sau điều tra ban đầu về phản ứng truyền máu, gửi đến ngân hàng máu để làm xét nghiệm:
Mẫu máu lúc 12 giờ và 24 giờ sau khi bắt đầu phản ứng:
Một cục máu đông.
Một mẫu máu không đông (EDTA/sequestrene) lấy từ tĩnh mạch đối diện với nơi truyền.
Toàn bộ lượng nước tiểu trong 24 giờ sau khi phản ứng xảy ra.
Báo cáo ngay tất cả các phản ứng truyền máu – ngoại trừ trường hợp ban đỏ nhẹ ở da – đến nhân viên y tế và ngân hàng đã cung cấp máu.