Biểu hiện dị ứng

By | July 22, 2016

Dịch thay thế được sử dụng nhằm thay thế sự mất bất thường máu, huyết tương hoặc dịch ngoại bào khác bằng cách làm tăng thể tích nội mạch.
Ghi lại thông tin sau trên biểu đồ theo dõi:
Loại phản ứng dịch truyền.
Khoảng thời gian xảy ra phản ứng kể từ lúc bắt đầu truyền.
Thể tích và loại sản phẩm máu được truyền.
Số lượng mỗi lần của tất cả loại dịch được truyền.
Dịch thay thế: sự lựa chọn đơn giản thay cho việc truyền máu.
Chỉ có dung dịch muối bình thường (NaCl 0.9%) hoặc dung dịch muối cân bằng có nồng độ Natri tương tự như huyết tương là những loại dịch thay thế hữu hiệu. Chúng có sẵn ở tất cả các bệnh viện mà việc truyền dịch thay thế được sử dụng.
Dịch thay thế được sử dụng nhằm thay thế sự mất bất thường máu, huyết tương hoặc dịch ngoại bào khác bằng cách làm tăng thể tích nội mạch, về mặt nguyên tắc, chúng được sử dụng trong:
Xử trí bệnh nhân bị giảm thể tích tuần hoàn (ví dụ choáng xuất huyết).
Duy trì thể tích tuần hoàn bình thường ở bệnh nhân đang bị mất dịch (ví dụ mất máu trong phẫu thuật).
Liệu pháp truyền dịch thay thế.
Liệu pháp truyền dịch thay thế là điều trị đầu tay trong giảm thể tích tuần hoàn. Việc truyền dịch thay thế ngay có thể cứu sống tính mạng và tạo ra khoảng thời gian để khống chế sự chảy máu và để lấy máu truyền nếu như cần thiết.
Dịch thay thế dạng tinh thể.
Dịch thay thế dạng tinh thể:
Chứa nồng độ Natri tương đương huyết tương.
Không thể đi vào tế bào do màng tế bào không thấm với Natri.
Vượt qua ngăn mạch đến khoang ngoại bào (bình thường chỉ có 1/4 thể tích dịch tinh thể được truyền còn lại ở khoang mạch máu).
Muốn khôi phục thể tích máu lưu thông (thể tích trong mạch máu), cần truyền lượng dịch tinh thể ít nhất gấp 3 lần thể tích bị mất.
Dextrose (glucose) là loại dịch thay thế kém hữu hiệu. Không sử dụng chúng để điều trị giảm thể tích tuần hoàn trừ khi không có sự lựa chọn nào khác.
Dịch keo.
Dịch keo bao gồm dịch chứa các phân tử lớn hơn dịch tinh thể. Chúng có khuynh hướng ở lại trong máu, tại đây chúng giả dạng những protein huyết tương để duy trì hoặc làm tăng áp lực keo thẩm thấu của máu.
Thường thường, cho thể tích dịch keo bằng thể tích máu mất. Trong nhiều trường hợp khi tính thấm thành mạch tăng lên (ví dụ chấn thương, nhiễm khuẩn), sẽ xảy ra hiện tượng đi ra khỏi lòng mạch, vì vậy việc truyền thêm dịch là cần thiết để duy trì thể tích máu.
Những điểm cần nhớ.
Không có bằng chứng cho thấy dịch keo (albumin, dextran, gelatin, dung dịch bột hydroxyethyl) có ưu điểm hơn so với muối bình thường hoặc dung dịch muối cân bằng trong việc hồi sức.