Đánh giá tuổi tác

By | August 24, 2016

Đánh giá tuổi tácNghỉ ngơi, ngủ điều độ, đủ thời gian và có chất lượng
65- 69 tuổi: nếu có 0 – 2 thói quen, + 25,8 tuổi / nếu có 3 thói quen, + 14,8 tuổi / nếu có 4 thói quen, + 11,6 tuổi / nếu có 5 thói quen, + 1,1 tuổi / nếu có 6 thói quen, – 6,5 tuổi / nếu có 7 thói quen, – 17,3 tuổi.
70 – 74 tuổi: nếu có 0 – 2 thói quen, + 27,1 tuổi / nếu có 3 thói quen, + 15,7 tuổi / nếu có 4 thói quen, + 12,8 tuổi / nếu có 5 thói quen, + 1,3 tuổi / nếu có 6 thói quen, – 6,8 tuổi / nếu có 7 thói quen, – 18,2 tuổi.
Ví dụ, một người năm nay 45 tuổi, mà chỉ thực hiện được tốt 4 trong 7 điều trên thì coi như đã già thêm 6, 7 tuổi.
Như vậy, tuổi sức khỏe thực của người đó là 45 + 6,7 tuổi = 51,7 tuổi, chứng tỏ đã già trước tuổi khá rõ. Còn nếu người cùng tuổi ấy mà thực hiện được 6 trong 7 điều theo hướng tốt trên thì tuổi sức khỏe lại là 45 – 5,5 = 39,5 tuổi, người tương đối trẻ so với tuổi khai sinh.
Câu 84. Dựa vào đâu để tự biết mình tập vừa sức hay không?
Tập quá nhẹ chẳng tác dụng gì, còn quá nặng dễ bị phá sức, chấn thương. Nhưng có điều, không phải lúc nào cũng có bác sĩ theo dõi sát sao và có phương tiện kiểm tra. Vì vậy cần tự biết được tình trạng sức khỏe, cái mức vừa sức với mỗi người.
Cụ thể:
Tập xong tuy có mệt nhưng vẫn thích tập, không ảnh hưởng đến công tác, học tập, sinh hoạt thì yên tâm. Còn nếu không rõ vì sao cứ mệt mỏi kéo dài đến cả tuần, ảnh hưởng đến các sinh hoạt trên thì có thể do tập không thích hợp.
Ăn uống vẫn đều, không thất thường nhiều ít là tốt. Nếu trong 10 ngày mà ăn tăng gấp 3 lần hoặc giảm 1/3 so với mức bình thường thì đáng lo.
Nghỉ ngơi, ngủ điều độ, đủ thời gian và có chất lượng. Mỗi ngày khoảng 6 – 8 giờ. Nếu chỉ ngủ được 4 giờ là bị mất ngủ. Còn nếu một ngày nằm ngủ nghỉ đến hơn 16 giờ cũng không tốt. Ở đây tạm chưa bàn thêm về chất lượng giấc ngủ.
Thể trọng duy trì ổn định. Trong 4 – 6 tuần không nên tăng hoặc giảm quá 3kg.
Mạch lúc tĩnh của người bình thường 70 lần/phút; nhanh nhất không quá 100 mà chậm nhất không kém 60.
Đại tiện nên 1 lần theo giờ quy định hàng ngày. Nếu quá 3 ngày không đi hoặc mỗi ngày đi từ 4 lần trở xuống thì đáng lo.
Tiểu tiện cũng cần chú ý. Chưa kể các yếu tố khác, mỗi ngày ta thường thải ra khoảng 1500ml (lít rưỡi). Nếu liên tục trong 3 ngày đêm trở lên mà mỗi ngày đêm trong đó đi ra nhiều hơn 2500ml hoặc ít hơn 500ml là không bình thường.