Điều trị choáng

By | August 11, 2016

Điều trị choángCho dù bệnh nhân chưa có dấu hiệu của choáng nhưng chúng ta vẫn phải nghĩ tới khi đánh giá diễn biến của bệnh nhân.
Nếu nghi ngờ có choáng, ngay lập tức bắt đầu điều trị (trang S-1). Cho dù bệnh nhân chưa có dấu hiệu của choáng nhưng chúng ta vẫn phải nghĩ tới khi đánh giá diễn biến của bệnh nhân vì tình trạng sản phụ có thể sẽ xấu đi rất nhanh. Nếu bắt đầu có choáng, phải bắt đầu điều trị ngay lập tức.
Xoa bóp tử cung để tống máu và máu cục ra. Máu cục bị giữ lại trong tử cung sẽ làm cho cơn co tử cung kém hiệu quả.
Tiêm bắp 10 đơn vị oxytocin.
Thiết lập đường truyền dung dịch tĩnh mạch, (trang 43).
Thông tiểu.
Lấy rau, kiểm tra bánh rau để biết chắc chắn bong hoàn toàn hay không (Bảng S-7, trang 151)
Kiểm tra cổ tử cung, âm đạo, tầng sinh môn có bị rách không.
Sau khi xuất huyết đã được kiểm soát (24 giờ sau khi ngừng xuất huyết), thử huyết sắc tố hoặc dung tích hồng cầu để kiểm tra có bị thiếu máu không ?
Nếu huyết sắc tố dưới 7 g/dl hoặc dung tích hồng cầu dưới 20 % (thiếu máu nặng):
Cho uống Sulfat sắt hoặc fumerat sắt 120 mg kèm với uống acid folic 400mcg một lần mỗi ngày trong 3 tháng.
Sau 3 tháng tiếp tục bổ sung thêm sulfate sắt hoặc fumerate sắt 60 mg kèm với uống acid folic 400mcg một lần mỗi ngày trong 6 tháng.
Nếu huyết sắc tố trong khoảng 7-llg/dl, cho uống Sulfat sắt hoặc fumerat sắt 60 mg kèm với uống acid folic 400mcg một lần mỗi ngày trong 6 tháng.
Ở vùng dịch tễ giun móc (tần suất bệnh 20% hoặc hơn), áp dụng một trong những thuốc điều trị giun sán sau:
Uống albendazol 400mg một lần duy nhất;
Hoặc uống mebendazol 500mg một lần duy nhất hoặc lOOmg hai lần mỗi ngày trong 3 ngày;
Hoặc uống levamisol 2,5mg/kg thể trọng một lần mỗi ngày trong 3 ngày.
Hoặc uống pyrantel l0mg/kg thể trọng một lần mỗi ngày trong 3 ngày.
Ở vùng dịch tễ giun móc nặng (tần suất bệnh lưu hành là 50% hoặc hơn), lặp lại việc điều trị giun sán 12 tuần sau liều đầu tiên.
Chẩn đoán.
Xuất huyết có thể nhẹ nếu cục máu chặn ở cổ tử cung hoặc khi sản phụ nằm ngửa.
Có thể không có xuất huyết nếu lộn tử cung hoàn toàn.
Xử trí.
Đờ tử cung.
Đờ tử cung do tử cung không co hồi sau sinh.
Tiếp tục xoa bóp tử cung.
Sử dụng các loại thuốc co tử cung cùng lúc hay tuần tự (Bảng S-8 trang 153)
Prostaglandin không được dùng đường tĩnh mạch vì có thể gây tử vong.
Đoán trước sự cần thiết phải cho máu sớm và truyền máu khi cần (trang 147).
Nếu vẫn xuất huyết:
Kiểm tra bánh rau lần nữa xem đã bong hoàn toàn chưa.