Liều dùng của Lignocaine

By | July 25, 2016

Đối với hầu hết các thủ thuật sản khoa, thuốc được pha loãng đến 0.5%, khi đó thuốc có hiệu quả tối đa và ít độc tính nhất.
Liều Lignocaine thường dùng là 2% hoặc 1% và đòi hỏi pha loãng trước khi sử dụng (hộp C-1). Đối với hầu hết các thủ thuật sản khoa, thuốc được pha loãng đến 0.5%, khi đó thuốc có hiệu quả tối đa và ít độc tính nhất.
Khung C-l: Pha chế dung dịch Lignocaine 0.5%
Phối hợp:
Lignocaine 2%, 1 phần;
Nước muối bình thường hoặc nước cất tiệt khuẩn, 3 phần (không sử dụng dung dịch glucose vì làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn).
Hoặc:
Lignocaine 1%, 1phần;
Nước muối bình thường hoặc nước cất tiệt khuẩn, 1 phần.
Adrenalin.
Gây co mạch tại chỗ. Phối hợp với Lignocaine có những ưu điểm sau:
Mất máu ít.
Hiệu qủa vô cảm dài hơn (thường l-2giờ).
Ít nguy cơ nhiễm độc vì hấp thụ chậm vào tuần hoàn chung.
Nếu thủ thuật chỉ cần gây tê một bề mặt nhỏ hoặc cần ít hơn 40mg Lignocaine, adrenalin là không cần thiết. Tuy nhiên đối với bề mặt lớn hơn, đặc biệt khi cần hơn 40ml, cần thiết có adrenalin để làm giảm tỷ lệ hấp thụ và vì thế giảm độc tính.
Nồng độ tốt nhất của adrenalin là 1:200000 (5mcg/ml) nó cho hiệu quả tại chỗ tối đa và ít nguy cơ nhiễm độc nhất (bảng 03 trang 68).
Chú ý: Điều quan trọng là đo lượng adrenalin cẩn thận và sử dụng chính xác 1 bơm tiêm như bơm tiêm BCG hoặc insulin. Quá trình pha chế phải tuân theo những qui định nghiêm ngặt chống nhiễm khuẩn (trang 38, 39, 40)
Bảng C-3: Công thức pha chế dung dịch Lignocaine 0.5% chứa 1:200000 adrenalin.
Biến chứng.
Dự phòng biến chứng.
Tất cả các thuốc gây tê tại chỗ đều có khả năng gây độc. Tuy nhiên, những biến chứng chính của gây tê tại chỗ cực kỳ hiếm (bảng C-5 trang 70). Cách tốt nhất để tránh biến chứng là ngăn ngừa chúng:
Tránh sử dụng nồng độ Lignocaine trên 0.5%.
Nếu sử dụng hơn 40ml dung dịch thuốc tê, thêm adrenalin để làm chậm sự khuyếch tán. Thủ thuật đòi hỏi hơn 40ml Lignocaine 0.5% là mổ lấy thai hoặc phục hồi tầng sinh môn bị rách rộng.
Sử dụng liều hiệu quả thấp nhất.
Theo dõi liều an toàn tối đa. Đối với người lớn liều an toàn tối đa là 4mg/kg cân nặng. Lignocaine không có adrenalin, là 7mg/kg cân nặng Lignocaine có adrenalin. Hiệu quả vô cảm kéo dài ít nhất 2giờ. Lặp lại liều nếu cần thiết sau 2giờ (bảng C-4 trang 69).
Bảng C-4: Liều an toàn tối đa của thuốc tê tại chỗ.
Tiêm châm.
Tránh tiêm vào mạch máu. Có 3 cách để đạt được điều này:
Kỹ thuật chuyển động kim (được ưa chuộng do sự khuyếch tán thuốc vào mô): Kim được lay động liên tục trong khi tiêm. Điều này làm cho thuốc không đi vào máu với một lượng đáng kể.