Nếu bệnh nhân hôn mê

By | August 15, 2016

Nếu bệnh nhân hôn mêBệnh cao huyết áp trong thai kỳ bao gồm cả cao huyết áp do thai kỳ, và cao huyết áp mãn (cao huyết áp trước tuần lễ thứ 20 của thai kỳ).
Kiểm soát đường thở và nhiệt độ;
Đặt bệnh nhân nằm nghiêng trái:
Xem cổ có cứng hay không.
Nếu bệnh nhân co giật:
Đặt bệnh nhân nằm nghiêng trái để giảm nguy cơ của việc hít phải chất tiết, chất nôn và máu;
Bảo vệ cho bệnh nhân không bị chấn thương (do ngã), nhưng không nên cố gắng trói cột bệnh nhân;
Cử người trông coi chặt chẽ.
Nếu chẩn đoán là sản giật (Bảng S-9, trang 164), cho magnesi sulfat (Khung S-3, trang 175, 176);
Nếu nguyên nhân gây co giật vẫn chưa được xác định, điều trị như một sản giật và tiếp tục tìm kiếm các nguyên nhân gây bệnh khác.
Chẩn đoán cao huyết áp.
Bệnh cao huyết áp trong thai kỳ bao gồm cả cao huyết áp do thai kỳ, và cao huyết áp mãn (cao huyết áp trước tuần lễ thứ 20 của thai kỳ). Nhức đầu, mờ mắt, co giật và mất ý thức thường kết hợp với cao huyết áp trong thai kỳ, nhưng không phải chỉ có một chẩn đoán đó. Những nguyên nhân khác có thể gây co giật hoặc hôn mê bao gồm động kinh, biến chứng sốt rét, chấn thương đầu, viêm màng não, viêm não v.v (Xem bảng S-9, trang 164) sẽ mang nhiều thông tin cho việc chẩn đoán.
Huyết áp tâm trương là một chỉ thị tốt về tiên lượng cho việc điều trị bệnh cao huyết áp trong thai kỳ.
Huyết áp tâm trương được tính từ điểm mà tiếng đập động mạch biến mất.
Việc đọc sai chỉ số huyết áp xuất hiện khi bao huyết áp không bao quanh ít nhất 3/4 chu vi cánh tay.
Bao huyết áp lớn nên được sử dụng khi đường kính của cánh tay lớn hơn 30 cm.
Huyết áp tâm trương đo sức cản ngoại biên và không thay đổi về mức độ tùy theo cảm xúc của người bệnh như huyết áp tâm thu.
Nếu huyết áp tâm trương là >90 mm thủy ngân trong hai lần đo liên tiếp cách nhau 4 giờ hay nhiều hơn thì chẩn đoán là cao huyết áp (Nếu trong trường hợp sản phụ sắp đẻ hoặc nếu huyết áp tâm trương là >110mm thủy ngân, một khoảng cách ít hơn 4 giờ có thể chấp nhận được):
Nếu cao huyết áp xảy ra sau 20 tuần mang thai, trong thời gian chuyển dạ và/hoặc trong vòng 48 giờ sau sinh thì được coi là cao huyết áp do thai kỳ.
Nếu cao huyết áp xảy ra trước 20 tuần mang thai thì được coi là cao huyết áp mãn.
Protein niệu.
Sự hiện diện của protein niệu thay đổi chẩn đoán từ cao huyết áp do thai kỳ thành tiền sản giật. Cũng có thể có những nguyên nhân khác gây ra protein niệu và cho kết quả dương tính giả.