Sử dụng kháng sinh

By | July 23, 2016

Nếu không có đáp ứng trên lâm sàng, việc cấy dịch âm đạo, dịch tử cung, mủ hoặc nước tiểu có thể giúp lựa chọn các kháng sinh khác.
Dung dịch chứa Dextrose có thể làm chết mô và không được cho bằng đường dưới da.
Liệu pháp kháng sinh.
Nhiễm khuẩn trong thời gian mang thai hoặc hậu sản có thể do nhiều loại vi sinh vật phối hợp, bao gồm cầu khuẩn ái khí, kỵ khí và trực khuẩn. Sử dụng kháng sinh dựa trên việc theo dõi sản phụ. Nếu không có đáp ứng trên lâm sàng, việc cấy dịch âm đạo, dịch tử cung, mủ hoặc nước tiểu có thể giúp lựa chọn các kháng sinh khác. Ngoài ra, cấy máu nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết.
Nhiễm khuẩn tử cung có thể xảy ra sau sẩy thai hoặc đẻ và là nguyên nhân chính của tử vong mẹ. Kháng sinh phổ rộng thường cần thiết để điều trị loại nhiễm khuẩn này. Trong trường hợp sẩy thai không an toàn hoặc không đẻ tại cơ sở y tế thì cần dự phòng uốn ván (khung S5 trang 184).
Kháng sinh dự phòng.
Thực hiện một vài thủ thuật sản khoa (ví dụ mổ lấy thai, bóc rau nhân tạo) làm tăng nguy cơ biến chứng nhiễm khuẩn. Có thể làm giảm nguy cơ này bằng cách:
Dự phòng nhiễm khuẩn theo khuyến cáo sau (trang 37).
Cho kháng sinh dự phòng lúc làm thủ thuật.
Cho kháng sinh dự phòng để ngăn ngừa nhiễm khuẩn. Nếu nghi bệnh nhân bị hoặc chẩn đoán có nhiễm khuẩn thì kháng sinh điều trị là thích hợp.
Cho kháng sinh dự phòng 30 phút trước khi bắt đầu thủ thuật, để cho phép lượng kháng sinh đủ vào máu lúc thực hiện thủ thuật. Trong trường hợp mổ lấy thai kháng sinh dự phòng được cho thì cặp dây rốn sau khi lấy trẻ ra. Một liều kháng sinh là đủ và không kém hiệu quả so với cho 3 liều hoặc 24 giờ dùng kháng sinh. Nếu thủ thuật kéo dài trên 6giờ hoặc mất trên 1500ml máu, cho liều thứ hai để duy trì một lượng kháng sinh đủ trong máu trong suốt thời gian thực hiện thủ thuật.
Kháng sinh điều trị.
Chống lại nhiễm khuẩn nặng, cho phối hợp nhiều loại kháng sinh:
Ampicillin 2g tĩnh mạch mỗi 6 giờ.
Kết hợp với gentamicin 5mg/kg cân nặng tĩnh mạch mỗi 24giờ.
Kết hợp với metronidazol 500mg tĩnh mạch mỗi 8giờ.
Chú ý:
Nếu nhiễm khuẩn không nặng, cho uống 500mg amoxicillin mỗi 8giờ thay cho ampicillin. Có thể cho metronidazol đường uống thay tiêm tĩnh mạch.
Nếu lâm sàng đáp ứng kém sau 48giờ, cần đảm bảo rằng liều lượng kháng sinh đã cho đủ. Đánh giá lại tình trạng bệnh nhân nhằm tìm nguồn gốc nhiễm khuẩn khác hoặc xem xét việc thay đổi kháng sinh theo độ nhạy cảm của vi khuẩn (hoặc thêm một loại thuốc điều trị vi khuẩn kỵ khí nếu chưa cho).