Category Archives: Uncategorized

Giới hạn buồn đau

Bạn hãy đón tiếp bạn bè và những người thân thuộc đến giúp đỡ và hỗ trợ bạn Bạn hãy đặt giới hạn cho thời gian bạn tự cho phép nỗi đau buồn ban đầu của mình tiếp tục cho tới một thời điểm nào đó. Một thời gian tối thiểu từ 6 cho đến… Read More »

Không nên luyện tập quá sức

Cơ bắp đúng là cần được kéo giãn và điều hòa và không bao giờ được quá sức hay làm đau Khi khởi sự tập luyện, bạn hãy cẩn thận. Nếu bạn vẫn theo một nếp sống tĩnh tại, bạn chớ có khởi sự theo một chương trình tập luyện ráng sức. Chính kiểu sống… Read More »