Xử lý khi bị sót rau

By | August 12, 2016

Xử lý khi bị sót rauKhông hình thành cục máu đông sau 7 phút hoặc máu cục mềm dễ vỡ thì phải nghĩ tới rối loạn đông máu.
Nếu có dấu hiệu của sót rau (mất phần mặt mẹ của rau hoặc màng ối với mạch máu bị rách), soát tử cung để lấy đi phần rau còn sót (trang 158).
Đánh giá tình trạng đông máu bằng thử nghiệm đông máu tại giường (trang 123). Không hình thành cục máu đông sau 7 phút hoặc máu cục mềm dễ vỡ thì phải nghĩ tới rối loạn đông máu (trang 142).
Nếu vẫn xuất huyết cho dù đã xử trí như trên:
Thực hiện ép tử cung bằng hai tay (Hình 154):
Đeo găng vô khuẩn, đưa một tay vào trong âm đạo và nắm tay lại.
Đặt nắm tay vào cùng đồ trước và ấn mạnh vào thành trước tử cung.
Dùng tay còn lại ấn sâu vào thành bụng ở đằng sau tử cung, ấn mạnh vào thành sau tử cung;
Duy trì lực ấn cho tới khi xuất huyết cầm lại và tử cung co tốt.
Cũng có thể ấn động mạch chủ xen kẽ với ép tử cung (hình S-5).
́n trực tiếp xuống động mạch chủ bụng bằng nắm tay qua thành bụng.
Điểm ấn ở ngay trên rốn và hơi lệch về bên trái;
Nhịp đập của động mạch chủ có thể cảm thấy dễ dàng qua thành bụng trước ở giai đoạn ngay sau sinh.
Với tay còn lại, bắt động mạch đùi để kiểm tra hiệu quả của ấn động mạch chủ:
Nếu mạch vẫn đập trong khi đang ấn, lực ấn bằng nắm tay không đủ;
Nếu mạch đùi không đập, lực ấn đủ;
Duy trì lực ấn cho đến khi xuất huyết cầm lại.
Nếu vẫn xuất huyết mặc dù đã ấn động mạch chủ:
Thắt động mạch tử cung và động mạch tử cung buồng trứng (trang 421 ).
Nếu xuất huyết vẫn còn có thể gây tử vong sau khi thắt động mạch, thực hiện cắt tử cung bán phần (trang 426).
Rách cổ tử cung, âm đạo hoặc tầng sinh môn.
Rách ống sinh dục là nguyên nhân thường gặp thứ nhì gây ra BHSS. Rách có thể cùng tồn tại với đờ tử cung. Xuất huyết sau sinh trong khi tử cung co tốt thường là do rách cổ tử cung hoặc âm đạo.
Khám sản phụ kỹ càng và khâu chỗ rách cổ tử cung (trang 398, 399) hoặc âm đạo và tầng sinh môn (trang 400).
Nếu vẫn chảy máu, đánh giá tình trạng đông máu bằng thử nghiệm đông máu tại giường (trang 123). Không hình thành cục máu đông sau 7 phút hoặc máu cục mềm dễ vỡ thì phải nghĩ tới rối loạn đông máu (trang 142).
Rau mắc kẹt.
Có thể không chảy máu khi rau bị mắc kẹt.
Nếu bạn nhìn thấy rau, bảo sản phụ rặn. Nếu bạn cảm thấy rau trong âm đạo, lấy rau ra.
Bảo đảm bàng quang rỗng. Thông tiểu nếu cần.