Xử lý khi thiếu máu

By | August 9, 2016

Xử lý thiếu máu

Nếu mất máu nhẹ hay ngưng chảy máu và thai sống nhưng non tháng thì điều trị chờ đợi đến lúc chuyển dạ.
Chú ý: không được khám âm đạo nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng để mổ lấy thai ngay. Khám mỏ vịt cẩn thận để loại trừ các nguyên nhân gây chảy máu khác như viêm cổ tử cung, chấn thương, polyp cổ tử cung hay ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, nếu có các nguyên nhân trên cũng không nên loại trừ rau tiền đạo.
Hình S-3. Rau bám tại cổ hoặc gần cổ tử cung.
Bồi hoàn thể tích tuần hoàn bằng cách truyền dịch (nước muối sinh lý hay dung dịch Ringer).
Đánh giá lượng máu mất:
Nếu mất máu nặng và vẫn chảy máu: mổ lấy thai bất kể tuổi thai (trang 349).
Nếu mất máu nhẹ hay ngưng chảy máu và thai sống nhưng non tháng thì điều trị chờ đợi đến lúc chuyển dạ:
Cho bệnh nhân nhập viện đến khi sinh.
Điều trị thiếu máu bằng Sulfat sát hay ferrouf fumarat 60mg uống mỗi ngày trong 6 tháng.
Đảm bảo có máu để truyền khi cần thiết.
Nếu xuất huyết trở lại nên cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ của mẹ và thai nếu tiếp tục dưỡng thai.
Xác định chẩn đoán.
Nếu có khả năng, siêu âm xác định vị trí bám. Nếu chẩn đoán xác định rau tiền đạo và thai đã trưởng thành thì nên lập kế hoạch chấm dứt thai kỳ (trang 147).
Nếu không có siêu âm hay kết quả không đáng tin cậy và tuổi thai dưới 37 tuần thì xử trí như rau tiền đạo, đợi đến 37 tuần.
Nếu không có siêu âm hay kết quả không đáng tin cậy và tuổi thai trên 37 tuần, chuẩn bị đồng thời để đẻ đường âm đạo hay mổ lấy thai – rồi khám âm đạo để loại trừ rau tiền đạo.
Đường truyền tĩnh mạch và phản ứng chéo máu nên được chuẩn bị sẵn.
Bệnh nhân trong phòng mổ và nhóm phẫu thuật viên sẵn sàng.
Đặt mỏ vịt vô khuẩn để thấy cổ tử cung.
Nếu cổ tử cung mở và thấy một phần bánh rau thì xác định là rau tiền đạo chuẩn bị cho bệnh nhân chấm dứt thai kỳ (trang 147).
Nếu cổ tử cung đóng, khám túi cùng âm đạo cẩn thận.
Nếu cảm thấy một khối mềm, xốp thì chẩn đoán xác định là rau tiền đạo và chuẩn bị cho bệnh nhân chấm dứt thai kỳ (trang 147).
Nếu khám thấy đầu thai nhi thì loại trừ rau tiền đạo và chuẩn bị sinh thường bằng cách gây chuyển dạ (trang 321).
Nếu chưa chẩn đoán được là rau tiền đạo thì tiến hành khám bằng tay cẩn thận.
Nếu cảm thấy khối mềm qua cổ tử cung thì xác định chẩn đoán và chuẩn bị chấm dứt thai kỳ (xem phản sau).
Nếu thấy màng và phần thai ở ngay trục và một bên âm đạo cổ tử cung thì loại trừ chẩn đoán rau tiền đạo và chấm dứt thai kỳ bằng cách gây chuyển dạ (trang 319).